Bilimsel Program

03 Mart 2022, Perşembe
14:00 - 16:00 Otele Giriş - Kayıt
16:00 - 18:00 Eğitsel Kurs 1

Rinoplasti Eğitsel Kursu
Konuşmacı: Fazıl Apaydın
18:00 - 18:30 Açılış Kokteyli
18:30 - 19:30 Açılış Konuşması

Nereden Çıktı Bu Çakra?
Konuşmacı: Sema Berktaş
04 Mart 2022, Cuma
08:30 - 09:00

Konferans 1

Oturum Başkanı: Selçuk Onart

Ön Kafa Tabanında Endoskopik Tümör Rezeksiyonu ve Rekonstrüksiyon Yöntemleri
Konuşmacı: Mario Turri Zanoni (Çevrimiçi)

09:00 - 09:30 Konferans 2

Oturum Başkanı: Selçuk Onart

Endoskopik Orbital Cerrahiler
Konuşmacı: Mario Turri Zanoni (Çevrimiçi)
09:30 - 10:00 Konferans 3

Oturum Başkanı:
Selçuk Onart

Kafa Tabanı Osteomyelitleri: Tanı ve Tedavi Algoritması
Konuşmacı: Mario Turri Zanoni (Çevrimiçi)
10:00 - 10:30 Kahve Arası
10:30 - 12:00 Panel 1

Moderatör: Özcan Çakmak

Yüz Gençleştirmede Nasıl İlerleyelim?
Konuşmacılar: Özcan Çakmak, Gürkan Kayabaşoğlu, Emel Bülbül Başkan
12:00 - 12:30
Uydu Sempozyumu - 1

Burun Tıkanıklığı ve Akıntısında Ksilometazolin Hidroklorür ve Ipratropium Bromür Kombinasyonunun Yeri
Nesil Keleş Türel
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:00 Konferans 4

Oturum Başkanı: Levent Erişen

MR ve BT’de Tesadüfen Saptanan Kulak Bulguları ve Anlamı
Konuşmacılar: Özgür Sürmelioğlu, Bahattin Hakyemez
14:00 - 14:30 Konferans 5

Oturum Başkanı: Levent Erişen

Tiroid İnsidentaloma
Konuşmacı: Bora Başaran
14:30 - 15:30 Panel 2

Moderatör: Cenk Ecevit

Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Nerede Zorlanıyorum?
Konuşmacılar: Erdem Eren, Süha Beton, Şenol Çomoğlu
15:30 - 16:00 Kahve Arası
16:00 - 17:00 Eğitsel Kurs 2

OSAS’da Hangi Hastaya Hangi Cerrahi Yapılmamalı?
Konuşmacı: Mustafa Gerek
20:00 Akşam Yemeği
05 Mart 2022, Cumartesi
08:30 - 09:00 Konferans 6

Oturum Başkanı: İbrahim Hızalan

KBB Pratiğinde Yapay Zeka
Konuşmacı: Cenk Ecevit
09:00 - 09:30 Konferans 7

Oturum Başkanı: İbrahim Hızalan

Lateral Kafa Tabanı Cerrahisi
Konuşmacı: Franco Trabalzini (Çevrimiçi)
09:30 - 10:00 Konferans 8

Oturum Başkanı: İbrahim Hızalan

Kolesteatomlu ve Kolesteatomsuz Kronik Otit Cerrahisi
Konuşmacı: Franco Trabalzini (Çevrimiçi)
10:00 - 10:30 Kahve Arası
10:30 - 12:00 Panel 3

Moderatör: Nazım Korkut

Retraksiyon Ceplerinde Tedavi Yaklaşımları
Konuşmacılar: Müzeyyen Yıldırım Baylan, Özgür Sürmelioğlu, İsa Kaya
12:00 - 12:30
Uydu Sempozyumu - 2

Tinnometer Cihazı ile Tinnitus Tedavisinde Hasta Sonuçları
Dudu Girginer
Sıla Baytok
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:00 Konferans 9

Oturum Başkanı: Hakan Coşkun

Pediatrik Havayolu Sorunları
Konuşmacı: Taner Yılmaz
14:00 - 14:30 Konferans 10

Oturum Başkanı: Hakan Coşkun

Ses Estetiği
Konuşmacı: İsmail Koçak
14:30 - 15:30 Panel 4

Moderatör: Babür Küçük

Son 5 Yılda Baş Boyun Kanser Cerrahisinde Yaşanan Değişiklikler
Konuşmacılar: Bora Başaran, Murat Yener, Emine Elif Altuntaş
15:30 - 16:00 Kahve Arası
16:00 - 17:00 Eğitsel Kurs 3

BPPV ve Meniere Hastalığında Cerrahi Tedavi
Konuşmacı: Franco Trabalzini (Çevrimiçi)
17:00 - 17:45 Eğitsel Kurs 4

Krikofarengeal Disfaji ve Tedavisi
Konuşmacı: Özlem Tulunay Uğur (Çevrimiçi)
17:45 - 18:30 Eğitsel Kurs 5

Larengolojide Ofis Uygulamaları
Konuşmacı: Özlem Tulunay Uğur (Çevrimiçi)
20:00 Akşam Yemeği
06 Mart 2022, Pazar
09:00 - 09:30 Konferans 11

Oturum Başkanı: Ömer Faruk İlhan

Akılcı Antibiyotik Kullanımı
Konuşmacı: Mustafa Aslıer
09:30 - 11:30 Sözlü Bildiriler

Oturum Başkanı: Ömer Faruk İlhan


Edinilmiş Subglottik Stenozlu Hastalarda Endoskopik Balon Dilatasyon Sonrası Solunumsal Problemler
Ceren Baş

Kulak Burun Boğaz Asistan Hekimlerinin Bilimsel Araştırma Projelerine Katılımı: Bilgi ve İstek Düzeyi Hakkında Bir Anket Çalışması
Işıl Taylan Cebi

Septorinoplastinin Koku Fonksiyonlarına Etkisinin Değerlendirilmesi
Levent Aydemir

Yüz Bölgesinde Bazal Hücreli Karsinom Rezeksiyon Sonrası Oluşan Defektlerin Bölgesel Ada Flebi ile Rekonstrüksiyonu
Çağlar Çallı

Tanısal Eksizyonel Biyopsi Uygulanan Servikal Lenfadenopati Olgularının Retrospektif Analizi
Mehmet Akif Abakay

Endoskopik Sinüs Cerrahisi Öncesi Anterior Etmoid Arterin Yaralanma Riski Yapay Zekâ Modeli ile Belirlenebilir mi?
Emrah Gündüz

Endoskopik Konka Redüksiyonunda Holmium:YAG Laser Kullanımı
Cömert Şen

Larinks Korumalı ve Flep Rekonstrüksiyonlu Total ve Near Total Glossektomi Uygulamaları Arasındaki Tedavi Sonuçlarının Karşılaştırılması
Mustafa Aslıer

‘Dünya Sağlık Örgütü Tükürük Bezi Tümörleri Sınıflaması’na Göre Parotidektomi Uygulanan Hastalarda Histopatolojik Tiplerin Sıklıklarının, Yaş ve Cinsiyet Dağılımlarının Belirlemesi
Ahmet Sinan Cabi

Endoskopik Dakriyosistorinostomi Sonrası Uygulanan Topical Triamsinolon Etkinliğinin Lakrimal Semptom Sorgulaması ile Değerlendirilmesi
Hakan Korkmaz

Transnazal Endoskop ve Transkanaliküler Diod Lazer Yardımıyla Dakriyosistorinostomi Erken Sonuçları
Cevat Uçar

Koanal Atrezi Tedavisinde Endoskopik, Stentli ve Stentsiz Ameliyat Sonuçlarımız
Cevat Uçar
11:30 - 12:00 Kapanış Töreni

Uludağ 2022 KBB Günleri