Önemli Tarihler


Bildiri Son Gönderim Tarihi
11 Şubat 2022

Bildiri Değerlendirme Sonuçları Kabul / Red Bildirim Tarihi
15 Şubat 2022

İndirimli Kayıt ve Konaklama Son Başvuru Tarihi
15 Şubat 2022

Toplantı Tarihi
03 - 06 Mart 2022

Uludağ 2022 KBB Günleri