Kurullar

Toplantı Başkanları

Dr. Oğuz Basut
Dr. Uygar Levent Demir

Toplantı Sekreterleri

Dr. Mustafa Aslıer
Dr. Süay Özmen

Düzenleme Kurulu

Dr. Uğur Demirci
Dr. Fikret Kasapoğlu
Dr. Ömer Afşın Özmen
Dr. Özden Savaş

Danışma Kurulu

Dr. Gültekin Akbulut
Dr. Erbil Atacan
Dr. Hakan Coşkun
Dr. Levent Erişen
Dr. Sabit Günel
Dr. İbrahim Hızalan
Dr. Ömer Faruk İlhan
Dr. Selçuk Onart
Dr. Faruk Şahin